1
 
Multiwindow content
 

Biography

Matej Peljhan was born in 1967 and spent his entire childhood in a small village Col above the Vipava Valley, Slovenia.
At the age of 10, while playing with his friends, he experiences a severe accident with some explosive devices, scattered around during the World War II. He suffers numerous injuries, the most severes being the loss of his right arm and an eye. He finishes elementary school in his home town and some years later the secondary school »Jurij Vega« in Idrija, during all this period undergoing painful medical treatment and rehabilitation.
He decides to study psychology at the University of Ljubljana and finishes his studies in 1992. Very soon he finds his first employment but decides to proceed with his studies in the field of clinical psychology, which helps him a lot in his daily work with the children with special needs. He lives in Ljubljana with his wife and their three children.

For Matej there are no limits in his dealing with life or, better to say: only the sky is his limit! He is interested in different activities, including sports and arts. One of his hobbies, among others, is triathlon. He has competed twice in “Ironman”, which is considered to be the toughest physical one-day test in the world, in which the competitors have to swim 3,8 km, complete a 180 km bike course and run the classic Marathon in the length of 42,2 km.

This amateur photographer starts taking photography more seriously in 2009, when he acquires his first SLR camera. He soon discovers photography to be an excellent and creative way of expressing himself. The positive response from people, studying his works of art, is overwhelming.

From different photographic genres, partly due to his profession, partly due to his way of seeing the world, his main interest lies in the conceptual photography. His favorite motives are people and architecture captured in the urban environment. He tries to capture simple, everyday moments or original motives, full of contrasts, offering a palette of elementary, easy readable symbols that are telling stories and encourage people to start thinking in another way.

Until now he has exhibited his works in six single exhibitions at home. He has sent his photographic works to over 100 salons worldwide and has received more than 70 awards, 15 gold medals among them. Two of his works are included in the photographic collection of the Museum and galleries of the city of Ljubljana. In 2012 he poublished a monograph of his images entitled Photographies/Fotografije, and he is co-author of the 2011 book Za-govor podob (Speaking images), which is estimated to be one of the most important works in the field of the philosophy of the photography in the Slovene language.

Due to his personal and professional ambitions he strives to bring photography as close as possible to the people with special needs. Together with his close friend he has founded “The Institute of photographic therapy” where he offers workshops, educates others in the field of the photographic therapy and publishes professional articles.

Since 2010 he has been a member of the Photographic Society of SVIT from Celje.

EXHIBITIONS:

- 2011, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, Slovenia
- 2011, CIRIUS Kamnik, Kamnik, Slovenia
- 2012, Kulturni dom, Col, Slovenia
- 2013, Gledališče Toneta Čufarja, Jesenice, Slovenia
- 2013, Mestna knjižnica Kranj, Kranj, Slovenia
- 2013, Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, Slovenia
- 2013, Kulturni dom Gorica, Gorica, Italia
- 2013, CIRIUS Kamnik, Kamnik, Slovenia
- 2014, Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor, Slovenia
- 2014, Galerija stolp, Maribor, Slovenia
- 2014, Museo Civico di Cultura Contemporanea Palazzo Penna, Perugia, Italia
- 2015, Galerija Lek, Ljubljana, Slovenija

__________________________________________________________________________

Matej Peljhan se rodi leta 1967 in preživlja otroštvo v vasi Col nad Vipavsko dolino. V starosti deset let pri igri doživi hudo nesrečo z eksplozivnim sredstvom, ostankom iz II. svetovne vojne. Utrpi številne poškodbe, med drugim izgubi desno roko in eno oko. Ob zdravljenju in rehabilitaciji zaključi osnovno šolo v domačem kraju in nato srednjo naravoslovno-matematično šolo Jurija Vege v Idriji.

Odloči se za študij psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ga konča leta 1992. Po diplomi in prvi zaposlitvi naredi še specializacijo iz klinične psihologije, področja, ki ga pri delu z otroki s posebnimi potrebami, opravlja še danes. Stanuje v Ljubljani, je poročen in oče treh otrok.

V Matejevem življenju ni omejitev ali, z drugimi besedami: njegova omejitev je nebo! V življenju ga zanimajo različne aktivnosti, od športa do umetnosti. Med drugim se ukvarja s triatlonom in tudi dvakrat opravi z najtežjo enodnevno športno preizkušnjo na svetu – “Ironman”, v okviru katerega je potrebno preplavati 3,8km, prekolesariti 180km in preteči klasični maraton v dolžini 42,2km.

Kot amaterski fotograf se prične s fotografijo resneje ukvarjati leta 2009, ko si nabavi svoj prvi zrcalno refleksni fotoaparat. Že kmalu odkrije, da mu je tovrsten način ustvarjanja in samo izražanja všeč, pa tudi odzivi ljudi na njegova dela so vse bolj pozitivni.

Delno zaradi poklica, delno pa zaradi njegovega pogleda na svet, ga od fotografskih žanrov najbolj zanima konceptualna fotografija. Najraje ima motive ljudi in arhitekture iz urbanega okolja, kjer poskuša ujeti po eni strani preproste in vsakdanje, po drugi strani pa originalne in kontrastne motive, ki skozi igro elementarnih, splošno berljivih simbolov pripovedujejo zgodbe ali spodbujajo k drugačnemu razmišljanju.

Svoja dela razstavi na šestih samostojnih razstavah doma, sodeluje pa tudi na preko 100 mednarodnih fotografskih salonih, kjer za svoja dela prejme več kot 70 nagrad, med katerimi je tudi 15 zlatih medalj. Dve njegovi deli sta uvrščeni v fotografsko zbirko Muzeja in galerij mesta Ljubljane. Leta 2012 izda fotogrtafsko monografijo "Photographies/Fotografije", je pa tudi soavtor knjige "Za-govor podob" (2011), po nekaterih ocenah enega najpomembnejših del s področja filozofije fotografije v slovenskem jeziku.

Osebne in poklicne ambicije ga ženejo, da se je spopadel še z enim projektom. Prizadeva si namreč, da bi fotografijo približal osebam s posebnimi potrebami, zato skupaj s prijateljem ustanovi "Zavod za fotografsko terapijo", kjer na področju tako imenovane fotografske terapije izvaja delavnice, izobraževanja in objavlja strokovne članke.

Od leta 2010 je član Fotografskega društva SVIT iz Celja.

RAZSTAVE:

- 2011, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, Slovenija
- 2011, CIRIUS Kamnik, Kamnik, Slovenija
- 2012, Kulturni dom, Col, Slovenija
- 2013, Gledališče Toneta Čufarja, Jesenice, Slovenija
- 2013, Mestna knjižnica Kranj, Kranj, Slovenija
- 2013. Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, Slovenija
- 2013, Kulturni dom Gorica, Gorica, Italija, Slovenija
- 2013, CIRIUS Kamnik, Kamnik, Slovenija
- 2014, Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor, Slovenija
- 2014, Galerija stolp, Maribor, Slovenija
- 2014, Museo Civico di Cultura Contemporanea Palazzo Penna, Perugia, Italija
- 2015, Galerija Lek, Ljubljana, Slovenija